لینکدونی                            

                 فتوبلاگ                             

   چرخش برای رسیدن! تسونامی در بلاگستان ۵گانه های آروزها -ترس کودکانه رد پای چهل ساله شکنجه دیپلماتهای ایرانی در عراق