Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

شنبه، 1 آذرماه 1382 | November 22, 2003
زنده باد کردستانمثل هر بار پا به تهران میگذارم .این بار یک مهمان دارم .یک دوست یک هم کلاسی از خطه کرمانشاه.وقتی پا به میدان انقلاب میگذارم سکوتش آزارم میدد .یک تجمع عظیم از کارگرانی که اطراف میدان میدان جمع شده اند و منتظر کارند. همه کرد هستند و به ندرت میتوان شخص غیر کرد در جمعشان پیدا کرد.این را از طرز لباس پوشیدنشان فهمیدم.


وقتی حس میکردم چگونه قدمهای تند بر میدارد تا از این جمع بگرزید فهمیدم که این وضع او را به شدت آزار میدهد و چقدر ناراحت و شرمنده است .این یک فرار از واقعیت نبود این فرار از چیزی بود که به او و به فرهنگ او تعلق نداشت یعنی به هیچکس تعلق ندارد .قصد توهین به قشرکارگر نسیت ولی . ولی گذشته ها خوب تداعی کننده کارگری مردم کشورهای قحط زده کره و اندونیزی و فیلیپین بخصوص افغانستان بود. اما ...


کردستان. سرزمینی با قدمت بیش از ده هزار سال .با پیشینه ای تاریخی عظیم .از کتیبه های دوران پیشدادیان تا نقشهای کنده شده بر کوه دوره اشکانیان و سامانی و هخامنش. از جبروت طاق بوستان و حکومت مقتدرانه شاهپور بر ایران زمین تا کنار جدول نشستن کارگران کرد در میادین و چهار راهها!آیا این پیشینه تاریخی با پبیشنه افغانی برابری میکند؟ آیا کردها بهترین جانشینان خلف افغان ها بودند؟سرنوشت ایران زمین به کجا میرود؟ این تنها یک مثال از یک قوم به فسیل کشانده بود.با این وضع آیا روزی خواهد رسید که زیستن در ایران زمین ننگ باشد؟


  


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics