Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

چهارشنبه، 26 مردادماه 1384 | August 17, 2005
در انتظار سبزی!


اول شهریور بالطبع روز بیاد ماندنی برای همه خواهد بود.
به قول سبزی فروش از اول شهریور (ببخشید ۱۸ آگوست)سبزی مجددا به فروش خواهد رسید.
متاسفانه تا درد و بلایی بر سر ملت نازل نشود هیچکس به فکر و آموزش و پیشگیری نیست.

پیوست: کم کم وبلاگ داریوش کبیر داشت فراموش میشد که وبا و بلا نازل شد و سوژه ای پیدا شد!(ممنون از همکارم بابت این عکس).

                                        داریوش کبیر  ۳ساله شد


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics