صفحه اصلی

حوادث آرشیو

April 3, 2007

دو مأمور انتظامي به‌دليل فساد مالي اعدام شدند

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=323

May 12, 2007

کشف جسد پس از هفت سال در رختخواب

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=389

October 30, 2007

دادگاهی شدن به خاطر رابطه جنسی با دوچرخه!

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=512

November 3, 2007

مردي يك روز بعد از دفن جسدش پيدا شد

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=521

December 21, 2007

دفترچه خاطرات یک قاچاقچی قبل از دستگیری !

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=576

March 5, 2008

مردی هنگام تجاوز به جاروبرقی گیر افتاد

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=650

March 15, 2008

قتل مادر به خاطر كارت سوخت

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=660

April 16, 2008

دعوا بر سر دمپایی زنانه دو کشته برجا گذاشت!

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=689

April 24, 2008

معجزه در عربستان : فوران شن تا ارتفاع 9 متر

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=706

May 25, 2009

کارخانه بازیافت اعضای بدن انسان

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=802

درباره حوادث

این صفحه حاوی آرشیوی از تمام نوشته هایی که به دسته حوادث ارسال شده می باشد. نوشته ها بر حسب قدیمی تر به جدید تر فهرست شده است.

دسته بعدی تصاویر دیدنی است.

دسته قبلی خبر می باشد.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.