صفحه اصلی

پزشکی آرشیو

December 21, 2007

مردی با پوست آبی

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=577

February 7, 2008

آمارهاي تكان دهنده از عوارض مصرف نوشابه هاي گازدار

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=618

February 20, 2008

دست دادن با یک پزشک، جان مردی را نجات داد!

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=632

April 11, 2008

یک مردآمریکایی حامله شد!

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=680

May 19, 2008

استفاده علمی از جنین‌های نیمه انسان، نیمه حیوان

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=720

May 30, 2008

تبلیغی جالب درباره اهدای خون

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=735

August 13, 2008

تصویری از یک جراحی عجیب : پیوند دست به پا

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=760

September 13, 2008

همه چیز درباره کراک

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=770

March 14, 2009

اگر پوست بدن انسان را بکنیم …

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=796

April 11, 2009

۲۰ قسمت از بدن که احتیاجی به آن نداریم

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=800

درباره پزشکی

این صفحه حاوی آرشیوی از تمام نوشته هایی که به دسته پزشکی ارسال شده می باشد. نوشته ها بر حسب قدیمی تر به جدید تر فهرست شده است.

دسته بعدی گوناگون است.

دسته قبلی اقتصادی می باشد.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.