لینکدونی                            

                 فتوبلاگ                             

   مهلتی برای حماقت دو قرن سکوت صفویهای حرامزاده ! پستچی پیر