لینکدونی                            

                 فتوبلاگ                             

   در راه بهار... پیاده و سوار بادبادک تنهایی و یک سال دیگر هم گذشت...