Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

دوشنبه، 22 مهرماه 1381 | October 14, 2002
چگونه پولدار شويم؟(قسمت۱)

چند روز قبل رفتم روزنامه بگيرم و از اونجايی که خونه ما نزديک زندان اوينه يک آقايی رو ديدم که به طرف اومد و خيلی محترمانه گفت: من از برادران زرتشتی شما هستم امروز از زندان آزاد شدم می خوام برم اراک ولی هيچی پول ندارم اگه ممکنه اين ساعت رو که مال دخترمه و یادگاری بهم از من بخرين تا من بتونم بليط اتوبوس بخرم!منم ديدم يارو گناه داره و شرايطش واقعا طوريه که احتياج به کمک داره . دست کردم جيبم يک ۵۰۰ تومانی بهش دادم (کولی هم حرص خوردم).يارو با ناراحتی پول رو گرفت و گفت تورو به اهورا مزدا ميسپارم!امروز دوباره از اون مسير رد شدم و برادر زرتشتی آزاد شده از زندان رو ديدم .به طرفم اومد که برام بگه که من تازه از .....
ديد منو ميشناسه .حول کرد و ازم پرسيد ببخشيد آقا فندک دارين!!!؟
حساب کنين اين آقا با همين روش روزی چقدر دشت ميکنه؟


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics