Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

سه شنبه، 8 بهمنماه 1381 | January 28, 2003
پياده روی در يک شب برفی

سلام
از اين بهتر نميشد. با وجود سرما خوردگی شديد دلم نيومد تو اين هوای سرد و برفی قدم نزنم.
برای همين شال و کلاه کردم و به مدت يک ساعت زير بارش برف راه رفتم و لذت بردم.
ار موقعی که دانشگاه رفتم هيچ وقت همچين موقعيتی برام پيش نيومده بود و بيخيال مريضی و سرما خوردگی شدم. نهايتا دارو ميخورم خوب ميشم ولی اين شب خوب زمستونی رو از دست نميدم


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics