Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

شنبه، 12 بهمنماه 1381 | February 01, 2003
عقربه های ساعت!!

سلام
تا حالا غير از ديدن عقربه هاي ساعت براي فهميدن زمان استفاده ديگه اي از اون کردين؟!
سوال مسخره اي نه؟
ولي جريان از اين قراره که خواهرم که معلمه دبررستانه امروز برام تعريف کرد آخر کلاس که به بچه ها استراحت داده بود ناگهان بچه هاي کلاس به طرف يکي از دخترها حمله کرده و شروع به بوسيدن ساعت اون دختره کردن!
تا اينجاش که ديونه بازيه ولی وقتي خواهرم (که ميونه خوبي با شاگرداش داره) علت رو ميپرسه با هزار قسم و آيه که راست ميگن و اتفاق افتاده اينجوری میگن که اگر زماني برسه که عقربه هاي ساعت رو هم قرار بگيرن مثلا ۱۰:۵۰يا۶:۳۰هر کي زودتر زمانو اعلام کنه و بقيه ساعت اون رو ببوسن معشوقه های عزيز ناگهان به ياد دوست دخترهاشون افتادهو عشقشون چند برابر ميشه!
اينجاش که ديگه خيلي بيمزه بود واقعا که بعضي از اين دخترها تو سن هاي 17 18 سالگي به چه چيزايي فکر ميکنن و چه چيزايي اختراع ميکنن!


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics