Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

شنبه، 26 بهمنماه 1381 | February 15, 2003
روز شمار برای سرنگونی صدام حسين

سلام
طبق اعلام رسانه هاي خارجي روز شمار براي سرنگوني صدام حسين آغاز شده و تا چند روز ديگه حکومت بعث عراق سرنگون خواهد شد و اين مژده اي براي مردمي خواهد بود که غريب به 30 سال زير سلطه اين ديکتاتور زجر کشيده اند
با تهديدات شديد آمريکا که با طرح حمله به عراق و حالت آماده باش ارتش آمريکا وهمچنين حکم به تبعيد صدام از اين کشور براي صدام ديگر هيچ حربه اي باقي نمانده و بقول معروف حناي او ديگر براي هيچ کشوري بخصوص آمريکا رنگي ندارد!
بخش صحنه هايي از تاريخ کشورعراق از آغاز حکومت صدام حسين تا تراژدي حمله عراق به ايران و کويت سوژه روز برنامه هاي سياسي شده و گوشه هايي از جنايت ها و ريخت وپاشهاي اين ديکتاتور را به تصوير کشيده اند
با هم به انتظار خواهيم نشست تا چه خواهد شد


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics