Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

چهارشنبه، 30 بهمنماه 1381 | February 19, 2003
چی بايد بگم؟؟

سلام
اصولا وقتی چيزی ندارم که مجبور نيستم زوری اينجا چيزی بنويسم. تازه همين چند تا خواننده ای هم که دارم رو از دست ميدم.بنابراين تا موقعی که چيز درست حسابی برای نوشتن ندارم چيزی نمينويسم.
*******
برف برف برف
به خدا تو اين سه ساله که زمستونا تهران نبودم عقده ای شده بودم. تازه تهران هم ميومدم هيچ خبری نبود .ماشاالله تو اين چند روزه تلافی تمام اين مدت شد و من از ديدن اين طبيعت زيبا سيراب شدم . هر چند که اين زياد باريدنها کلی برنامه ها و قرارها و کلی چيزای خوب ديگه رو بهم ريخت و در کل بايد بگم خدايا نوکرتم!


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics