Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

چهارشنبه، 21 اسفندماه 1381 | March 12, 2003
طلاق اين حلال نفرت انگيز

سلام
طبق قراري که با دوستم که وکيل بود داشتم به دادگاه خانواده رفتم .هميشه برام جالب بود که با محيط اونجا آشنا بشم و براي يک بارم که شده به اونجا برم.هر چند ميشد جاهايي بهتر از دادگاه خانواده رفت ولي به نظر خودم با رفتن به اينگونه محيط ها و ديدن صحنه هاي دلخراش طلاق و جدايي بيشتر به آينده خودم فکر کنم و در انتخاب دچار اشتباه نشم.اينو به خودم و به همه جوونايي ميگم که در سنين بحراني قرار گرفتيم و با ديدن تيپ و ظاهر طرف و نمايي از يک محبت پوشالي فکر ميکنيم که زوج آينده خودمونو پيدا کرديم.
جنگ ها و عربده کشي هايي که امروز در دادگاه ديدم مثل پتکي تو سرم ميخورد يعني امکان داره روزي هم کاره من به اينجا ختم بشه؟
در گوشه اي پيرمردي رو ديدم به ظاهر آراسته و مرتب ولي چنان به دست و پاهاي زن مسني که همسرش بود افتاده بود و عاجزانه ميخواست که يک فرصت ديگه به اون بده و مهريه رو به اجرا نذاره!
ويا زن ومرد جواني که با بستن افترا و تهمت به هم و با به کار بردن الفاظ زشت براي هم خط و نشون ميکشيدن و در اين ميان دخترکي معصوم به سمت پدر و مادر پاس داده ميشد و شاهد جدايي پدر و مادرش بود.
خيلي کم از آينده ميترسيدم حالا با اين صحنه ها ترسم بيشتر شده کاش هيچ وقت به اونجا نميرفتم و کاش چيزي به نام طلاق جدايي وجود نداشت.
لعنت براين حلال نفرت انگيز
*************
با نزديک شدن به پايان سال مسولين دست پيش گرفتن و اعلام کردن تورم بالاي 20% خواهد بود.حالا ما گفتيم بعدا نگين چرا اينقدر گرونيه!
قيمت طلا هم که ماشاالله.ديروز قيمت سکه رسيد به 90هزار تومن مهريه ها هم که قربونش برم از 1000 تا کمتر موجب کسر شان و بيکلاسي ميشه و حداقل يا بايد تعدادش مجموع سال تولد زوجين باشه ويا جهنم!ازتاريخ تولد عروس خانم کمتر نباشه.


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics