Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

پنجشنبه، 7 فروردینماه 1382 | March 27, 2003
!من;داريوش بپا خواستم


سلام
بالاخره بعد از چند روز تب ولرز حالم بهتر شد و تونستم دور وبر کامپيوتر آفتابي بشم.
بيماري که بايد يبست سال قبل ميگرفتم تازه يادش افتاده بود اين ايام عيدي ما رو خونه نشين کنه و يقه منو بگيره. مثل اينکه فهميده بود يه کم دارم تند ميرم!اونهايي که اوريون گرفتن ميدونن که چه به روز آدم مياره .صورت که قشنگ دوبرابر ميشه بطوري که ميترسي خودتو تو آينه ببيني.حاضر بودم دست و پا نداشته باشم ولي اين طوري طي چند روز به اين روز نيوفتم!حالا از همه اينها گذشته نه عيد ديدني رفتم و نه چيزي جز سوپ خوردم و فقط در حال نگاه کردن خوردن ديگران بودم و حرص ميخوردم.ماشاالله به اين آمپول هاي هم نميشه اطمينان کرد ناسلامتي 1سالگي آمپولشو زده بودم.
الان هم اگه کمي زيادي دارم مينويسم بخاطر اينه که هنوز نميتونم زياد حرف بزنم.و کلي بلبل زبوني ميکنم.
در آخر جا داره ازاحسان -اشکان جون و بقيه دوستان که زنگ زدن وحالم رو پرسيدن تشکر کنم.


**************
امروز طبق برنامه اي که دولت ريخته بود قرار بود مردم به خيابونا بيان و حمله آمريکا و انگليس به عراق رو محکوم کنن.من که آخر نفهميدم موضع کشورما در برابر اين جنگ چيه؟ يا عراق رو طوري با برنامه ها و فيلمهاش ميکوبيم يا قربون صدقه ملت عراق ميريم.مسلما کسي با جنگ موافق نيست ولي در برابر عراق بنظر من سکوت بهترين کاره هنوز يادمون نرفته که عراق با بمب بارون کردن تهران و شهرهاي ديگه چه بروز مردم ما اورد و يا با شيمياي کردن جوونايي که هيچ لذتي از نسل جوونيشون نبردن چه کرد وچگونه آرزوهاي کشوري که در حال دگرديسي بود رو بهم زد ويا اقتصاد ما رو بقدري بهم ريخت که تا الان اندر خم يک کوچه ايم . اونوقت اينهمه از اين کشور حمايت ميکنيم.چرا 15-20 سال پيش کسي براي ما بلند نشد و راهپيمايي نکرد ؟چرا اونوقت کسي دهان باز نکرد که ما زير شديدترين حملات عراقيم و همين کشورهاي مسلمان پشت گرمي عراق بودن و در تمام هشت سال ساپورت مالي و چنگي اون بودن. نکنه ترس از اينه که عراق به پيروزي برسه تا هوانونو داشته باشه؟

بازم ميگم جنگ چه خوب باشه چه بد بايد دراين مورد بخصوص فقط سکوت کنيم .فقط سکوت.شايد اين يک تقاص باشد.شايد يک خونخواهي
آيا امروز آخرين گروه اسراي ايراني در اين راهپيمايي شرکت ميکنند؟


*******
لينک های جديد به زودی افزوده مي شود


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics