Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

دوشنبه، 1 اردیبهشتماه 1382 | April 21, 2003
داريوش کبير دات کام شد


سلامخوب ما هم به سلامتی دات کام شدیم .وبه جرگه متاهلین پیوستیم!
از این به بعد هم دیگه در جنگ پرشین بلاگ و بلاگ اسپات شرکت نمی کنم.
متلک عزیز دیگه پوز نده چون داریوش کبیر با قدرت لشکر کشی کرد.
***********
آرزو بر جوانان عیب نیست!
به یکی از آرزوهام رسیدم!
آره .آرزو هر چقدر هم که کوچیک باشه دست یافتنیه.
یادمه از بچگی آرزو داشتم یکی از این قایق های کوچولویی که از ورق حلبی درست شده و با شمع کار میکرد بخرم.همیشه آرزو داشتم وقتی کار میکنه صدای پت پتی که از سوختن شمع بوجود بیاد بشنوم.یک لگن آب پر کنم و قایقم رو به آب بندازم ولی افسوس که مادرم هیچوقت برام نخرید تا اینکه دیشب یک دست فروش رو دیدم از این قایقایی که پت پت میکنه میفروشه بیدرنگ خریدم و با ذوق زیاد قایقم رو به آب انداختم و نظاره گر شدم.
همه هاج واج نگاهم کردند ولی آیا رسیدن به آرزو سن و سال میشناسه حالا هر چقدر کوچیک باشه؟
آیا زشته من با 22سال سن از این بازیها بکنم؟
خدایا آیا به آرزوهای بزرگترم میرسم؟************
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد
دیدمش درست بعد از 3سال . خیلی عوض شده بود . جا افتاده تر از قبل و جدی .اینو از نگاهش فهمیدم.
دیگه چشماش اون برق دوران نوجوانی رو نداشت.
با اینکه فقط چند خیابون از هم فاصله داشتیم ولی دیگه به خودم اجازه ندادم ببینمش . هر چی باشه اون ازدواج کرده بود .
راستش مقصر واقعی خانوادهامون بودن .من 19 ساله بودم اون 20 ساله
نباید میذاشتن اینقدر بهم نزدیک بشیم تا بعد از چند سال رابطه واقعا زیبا وقتی از دانشگاه برگردم بشنوم قراره نامزد کنه و ...
زیاد سخت نگرفتم .حق با اونا بود با اصرار من خونمونو فروختیمو...
****
دوماشین در خلاف جهت از کنار هم میگذرند و دو نگاه برای چند ثانیه بهم گره میخورد . داریوش-بهاره آیا این نگاه کوتاه فرصت تجدید خاطرات خوب گذشته را میدهد؟

powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics