Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

سه شنبه، 23 اردیبهشتماه 1382 | May 13, 2003
چه سخته...

وقتي با دوست پسرت تو رستوران نشستي يادت باشه دور لب و لوچه اتو سسي نکني٬ غذا رو نريزي رو لباست٬ با دهن پر نخندي... وقتي با دوست پسرت قدم مي زني مواظب باش يهو تعادلت بهم نخوره٬ شل و ول راه نري٬ ظريف باشي...وقتي با دوست پسرت مي ري پيک نيک از رستوران غذا بگير بگو خودم پختم ! يادت باشه براي رفتن به دستشويي بايد تا شب صبر کني تا برگردي خونه خودتون (پس مايعات نخور!) فراموش نکني! هر 1 ساعت آرايشتو درست کن مبادا ريملت بريزه رو صورتت يا رژلبت پاک شه... شيطوني نکن! ورجه وورجه موقوف! خانم باش! مجبوري به حرفاش هر چقدر هم که کسل کننده باشه با ذوق و شوق گوش بدي...خميازه کشيدن مطلقا ممنوع!
اين کارا خيلي سختن .... واسه همينه که نمي خوام دوست پسر داشته باشم!


داريوش گفت ۴ تا وبلاگ معرفی کنم!من هر چی فکر کردم وبلاگی به خوبی مال خودم پيدا نکردم! پس پيشی پيشی پیشی و بازم پيشی!

« چه سخته... | گذشته ها | چه سخته... »
نوشته شده توسط dariush در ساعت 07:30 PM
لینک ثابت || دنبالک (0) || نظرات (20)


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics