Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

چهارشنبه، 31 اردیبهشتماه 1382 | May 21, 2003
عشق پولکی


عشق من زندگی من خيلی دوستت دارم .... هميشه به تو می انديشم و با خيال زيبايت زندگی می کنم ... بجز وصل به تو هيچ آرزويی ندارم و بجز هجرانت هيچ غمی سينه ام را نمی فشارد.. دوست دارم مثل دو مرغ عشق زندگی خود را شروع کنيم و برای همديگر بميريم000 در فراز و نشيبها کنارت خواهم بود با نان خالی که تو برايم آورده باشی خواهم ساخت
فقط عزيم چند خواهش کوچک از تو دارم من به ماشين مدل بالا خيلی علاقمندم اگر زحمتی نيست يکی برايم تهيه کن لازم نيست آنقدرها گران باشد و همينطور آب و هوای شهرک غرب را می پسندم اگر می شود خانه نقلی پر از عشقمان را آنجا بر پا کن من هم با تمامی وجود برای خوشبختی تو خواهم کوشيد
عشق من محبوبم دوست دارم برای تو هميشه زيبا باشم و خود بهتر می دانی که جواهرات چقدر در زيبايی يک زن موئثر است بخصوص برليان با آن تلائلو و درخشندگی اش مرا در چشم تو (فقط تو ) قشنگتر نشان خواهد داد
يگانه ياور من دوست ندارم هيچ بشری زندگی و سعادتمان را برهم بريزد خودت که مادرت را خوب می شناسی پس لطف کن و برای هميشه دورش را خط بکش!
يار يکتای من آخرين خواهشم آنقدر کوچک است که حتی ارزش گفتن ندارد می دانی که من دختر زياده خواه و جاه طلبی نيستم برای راحتی تو فقط به ماهی چند ميليون تومان اکتفا می کنم وبه زحمتت نمی اندازم
چه گفتی ؟؟؟؟؟؟؟؟ نمی توانی؟ يعنی چه ! فکر کردی من بيکارم وقتم را صرف احمقهايی مثل تو کنم؟ گور بابای عشق و عاشقی! توله سگ ... خوردی بی پول آمدی خواستگاری! مگر دست پدر مادرم مانده ام که زن تو يه لا قبا شم! قحطی شوهر که نيست! گمشو بيرون قبل از اينکه بگم بيان پدرتو از اونجات در آرن!


پيشی

« عشق پولکی | گذشته ها | عشق پولکی »
نوشته شده توسط dariush در ساعت 07:29 PM
لینک ثابت || دنبالک (0) || نظرات (20)


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics