Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

شنبه، 31 خردادماه 1382 | June 21, 2003
معلم خصوصی و ...معلم خصوصي: آقا بچه شما بسيار با استعداد است من تا حالا پسري به اين باهوشي نديدم! فرزندان ديگرتان هم همينطورند؟
پدر از غرور باد مي کند: بله بله .... در خانواده ما ارثي است .... من خودم در بچه گي نابغه بودم! .... دخترم هم درصد هوشي بالايي دارد!
معام خصوصي : پسر شما 100% در آزمون تيز هوشان قبول خواهد شد .... به شرطي که هر روز برايش کلاس بگذارم ..... ( لازم به ذکر است ساعتي 15000تومان براي تدريس مي گيرد!)
پدر ساده و خوشخيال: شما هر طور که صلاح مي دانيد عمل کنيد ....
نه ماه بعد پس از اعلام نتايج آزمون .........................................................
پدر: آقاي معلم مگر نفرموديد حتما قبول مي شود؟ رتبه اش تا نفر آخر 150 نفر تا فاصله دارد!
معلم : از اول مي دانستم اين بي دقتي کار دست پسرتان مي دهد اصلا اسم امتحان که مي آيد هول مي شود و همه چيز را فراموش مي کند! بهر حال کاري است که شده شما خودتان را ناراحت نکنيد!
(البته با شناختي که من از برادرم دارم نه تنها در هيچ موقعيتي هول نمي کند بلکه ککش هم نمي گزد!)وقتي عروس و داماد ترسو باشن!


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics