Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

چهارشنبه، 4 تیرماه 1382 | June 25, 2003
تعصب خشک؟ هرگز!


لا اکراه فی الدین قد تبين الرشد من الغی
فعلا اين شعر رو داشته باشين تا بعد ......

زاهدا منکه خراباتي و مستم به تو چه؟
ساغر باده بود برسر دستم به توچه؟
تو که محراب نشستي احدي گفت چرا؟
منکه در گوشه ميخانه نشستم به توچه؟
آتش دوزخ اگر روي مرا مي سوزد
تو که خشکي چه به من؟ من که تر هستم به توچه؟
......................................................................
وبلاگ پسر ايروني توسط پرشين بلاگ بسته شده (چراش معلوم نيست) براي همين اين وبلاگ به بلاگ اسکاي منتقل شد براي اينجا را کليک کنيد


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics