Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

شنبه، 1 آذرماه 1382 | November 22, 2003
اسلام ما چه رنگیست؟در این دوره که منطق و اصول چای خود را به ریا و تظاهر داده و برای هر کاری باید نسخه تظاهر پیچید اسلام ما چه رنگی دارد؟


تا جایی که مجبور باشی برای حل مشکلاتت خود را همچون آفتاب پرست آرایش کنی تا بلکه اگر خدا یاری کرد مشکلت حل شود !آیا غیر از این است ؟ آیا تنها راه پیش بردن اهداف استفاده ار ته ریش و بستن محکم یقه پیراهن تا حد خفگی است؟گذری به مجلس میزنم . از قبل توصیه شده بود در آن مکان رعایت خیلی اصول را بکنم .از یک هفته اصلاح نکردن صورت تا استفاده لز کت وشلوار با پیراهن یقه بسته آن هم در این گرمای تابستان و از بقل شانه کردن موی سر و… واقعا تحمل این وضع غیر ممکن بود و با همان وضع همیشگی پا به آنجا گذاشتم.هیچ کس خودش نبود.همه برای باز شدن گره کار خود به ریا و دورویی مستوصل شده بودند.هر چه شلخته تر و لباس چرک داشته باشی پیش ارحم الراحمین عزیز تر و مقبول تری!!آیا از ابتدا اسلام ما بر این پایه برقرار شده بود؟چرا باید به دیده مخلصان و ظاهر بینان قشر مرتب و ادکل زده اگز جوان باشد سوسول و غرب زده و اگر میانسال باشد با عباراتی چون منافق کمونیست یا ضد انقلاب نامبرده میشود.این چه دینی است که رهبران آن کثیف بودن و بو دادن رابیشتر میپسندند؟آیا این همان شیوه پیغمبریست؟


چاکران و مخلصان رنگ واقعیشان چه رنگیست؟آیا اینان همانها نیستند که خود میدانند چه رنگی برازنده آنهاست؟آن رنگ سبزی که سمبل پاکی بود اینک رنک به چرکی میزند.متاسفانه هر چه بیشتر به این وادی پا میگذاریم اخلاص کاذب بین آنها موج میزند و هنر بیشتری در رنگ آمیزی از خود بروز میدهند.و اینک مصبب این هنر منحصر به فرد کیست  ؟ وکیست که این قلموی نقاشی را بر بوم این مملکت به تصویر میکشد؟


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics