Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

شنبه، 1 آذرماه 1382 | November 22, 2003
ایران سرای من است

از کوه و دشت و کمر از کوچه و خیابان و مترو ! از پاساژ و  پارکینگ و امامزاده تا مساجد و محل قبور ! همه جا سرای من است! دیگر چه نیازی به خانه و اقامتگاه؟ قدیمها مجبور به حمل کارتن برای زیرانداز بود ولی با پیشرفت تکنولوپی و عدم فرار مغزها  دیگر نایزی به حمل بقچه و کارتن خواب برای خوابیدن نیست.دیگر نیازی نیست در گرگ و میش و آسمان گرفته از سر دلهره نبود جا قصه بخوری و دنبال جا بگردی. اینک کافیست تنها با اولین خمیازه دز کنار معبری دراز کشیده و با خوابهای خوش رویای چیزهای ندیده را ببینی و از دیدنش لذت ببری!!


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics