Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

یکشنبه، 7 دیماه 1382 | December 28, 2003
دلال شغل محبوب نسل جوان

از خير و برکت مسولان عزيزکه روز به روز شاهد گرانی هر چيز حتي نفس کشيدن هستيم کارهاي  کاذب و بي اساسي بوجود آمده است تا دلخوشي باشد براي جوانان بيکار و آس و پاس و بعضا تحصيل کرده که تاکنون نتواسته اند براي خود شغلي مناسب دست و پا کنند لقمه نان را از شغل هاي کاذب بدست مي آورند.
دلالي . تنها شغلي که دل خوشي اکثر جوانان امروزه شده . جواني که ميداند اگر فردا نتوانست پس از سالها تحصيل کردن به نوايي برسد به سمت دلالي خيز برداشته تا آينده خود را چنين تضمين کند
.آيا تا نگاهي به حال به خيابانهاي اصلي شهر انداخته ايد؟به فاصله هر چند مغازه شاهد يك بنگاه املاك و يا حتي دو بنگاه در كنار هم هستيم .تعداد اين بنگاههاي مسكن به قدري زياد شده كه براي خريد مايحتاج روزانه هم ممكن است به زحمت افتاد.آري ،سودهاي كلاني كه اين دلالان از فروش خانه به جيب زده اند موجب افزايش بي رويه و بي اساس اين كار شده بطوريكه به عينه ديده شده رستوران ،سوپر ماركت تبديل به بنگاه املاك و مسكن شده .و به واقع شغلي است كه نه احتياج به سرما يه دارد و نه تشكلات و تنها با يك ميز و چند صندلي كافيست كه يك تجارت صفر و راكد را ايجاد كنند. و اما دلالان ، متشكل از جواناني كه محل به ظاهر كار را با سالن مد اشتباه گرفته اند .از ابروي نخ كرده و دماغ سربالا تا گوشي آخرين مدل به دور كمر بسته اند.از روغن ماليده بر سر تا تيغ كاري منحصر بفرد صورت بتانواع مدل هاي روز و در آخر بستن كروات براي نشان دادن يك بيزينسمن بودن خوب و مجرب كه هدفش فقط كمك و راهنمايي به مشتري است و اكثرا هم در حال متر كردن محوطه بنگاه و نگاههاي زيركاه و چشم چراني.واينك پس از دور زدن رقيب همكار خود است كه مشتري را به تور خود انداخته و درصد وحشتناكي از مبلغ معامله را به جيب بزند.بطوريكه براي سود بيشتر حاضر است قيمت را بالاتر از حد معمول كرده كه همين به ظاهر مساله كوچك موجب اختلال و نوسان شديد قيمتها شده و شكست چرخه اقتصادي را بهمراه دارد.گراني خانه و مغازه و در نتيجه دور شدن منابع خريد و كمبود كالاي مورد نياز و  صرف هزينه سنگين اياب و ذهاب،شلوغي و در نتيجه گراني كالاي درخواستي.
شايد اين مورد چشمه اي كوچك از سياست هاي بي حساب و كتاب مسوليني است كه واقعا خوابهاي شيريني براي جوانان،اقتصاد  ديده اند و حالت كثيفي بوجود آمده كه اينك شاهديم عقل و بازوي جوان ما با شغل هاي كاذب معاوضه شده است


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics