Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

سه شنبه، 3 خردادماه 1384 | May 24, 2005
خون،واژه بی ارزش

 
...و دیگر چه فرق میکند من باشم یا تو و یا حتی چهارپایی که در میان ازدحام تکبر به کام مرگ می میرد.
قصد گذاشتن این عکس به اعتقاد خودم دلخراش را نداشتم.شاید دیدن این صحنه کمی برای عده ای هم عادی به نظر بیاید ولی علتی که موجب شد  این عکس به عنوان سوژه دیده بشه زیر گرفتن یک گربه،پارک کردن ماشین، پیاده شدن راننده خودرو و عدم توجه به اتفاقی که خود در آن دخیل شده و به راحتی از کنارش گذشته بود .
راستی!این خون قرمز چه فرق میکند از برای آدمی باشد یا حیوان؟


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics