Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

چهارشنبه، 11 خردادماه 1384 | June 01, 2005
دیدگاه وجدان


نمیدانم با چه رویی باید چشمانم را به چشمان این مرد رنجدیده گره بزنم.این نگاه، نگاه التماس است. نگاهی از برای بیداری وجدان.
اشکهایش را ببین.این اشک غبارآلود را باید در خمره ای از غرور و تکبر چکاند تا معنای برابری در آن شکل بگیرد.چشمان را میبندم.این نگاه دردآور است از دیدنش شرمسارم.


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics