« December 2003 | Main | March 2004 »

January 27, 2004

باغبان زندگی من کجاست؟


گل،
واژه ای زیبا و دل انگیز ،با رایحه ای دلنشین زائیده شده از بطن طبیعت

با تو هستم
سرت را
بالا بگیر تو هم روزی یک گل بودی . گلی که خیلی زود بدست باغبان زندگیت به وادی
فراموشی سپرده شدی و
پرمژدی و اینک جز ساغه ای خمیده و روحی آزرده چیزی برایت
به یادگار نمانده.سرت را بالا بگیر تو مقصر نبودی . مقصر باغبانت بود که از تو فقط
بازیچه ای برای دست
روزگار ساخت.
کسی که جز به هوس زود گذر روزگار به چیز
دیگری فکر نکرد و
هیچگاه راضی نشد.با تو هستم ای فرزند طلاق سرت را بالا بگیر و

به چشمانم نگاه کن آیا تو هم برای خودت  ستاره ای داری ؟ p>

فرزند
طلاق؛نامی دردناک حاصل از یک رابطه ناهنجار نتیجه ای که جز سرخوردگی حاصلی نداشته و
انگی روانی را بر دوش فرزندان طلاق میگذارد.انزوا ,گوشه
نشینی و عدم اعتماد به نفس و ترک تحصیل زود هنگام  شاید کمترین پیامد این معضل
باشد قتلها و بزه کاریها و جنایتها جنبه تاریک دیگری است که به کرًات گزارش میشود.
متاسفانه عشق های زود گذر .دلبستگی های افراطی قبل از ازدواج،قول قرارهای آینده و
فریب یک زندگی رویایی  منحصر بفرد  گوشه ای از پیامد طلاق این حلال نفرت
انگیز باشد.
src="http://www.dariushkabir.com/archives/gol.jpg" width=261
align=left>


تمام اینها با شروع آن
زندگی
رویایی مترادفی ندارد  جز بیکاری، در آمد کم ،
face=Tahoma
مخارج
سنگین
زندگی که همانا آغاز
اختلافاتی است که چاشنی آن جزجنگ و دعوا و مرافعه چیز
دیگری نیست و غافل از اینکه روحی تازه  در کالبد خسته ،عصبی و متشنج مادر در
حال دمیدن است.دیگر خبری از آن بوسه های آتشین روزهای آغازین نیست .دیگر آن ناز و
کرشمه ها هیچ خریداری ندارد
دیگر آن بازوهای مردانه تکیه گاه آن آشیانه نیست
بنابراین تنها راه چاره دوری جستن از دیگری یعنی طلاق و این جدایی به قیمت خشکاندن
یک گل ،یک زندگی و یک حیات است.گلی که هنوز داعیه غنچه بودن هم ندارد باید در فقدان
یک باغبان بسوزد و نابود شود.
باغچه مان خالیست .هیچ گلی دیگر در آن
نمیروید.ای باغبان ،من هنوزمعنی گل بودن را نمیدانم .بگذار من هم با بوی باران در
این باغچه خالی از گل جشن بگیرم .بگذار من هم بهار را حس کنم.ای باغبان اینک من با

تو هستم به چشمانم نگاه کن و بگذار من هم ستاره هایم را به گلهای دیگر نشان دهم
و به آنها فخر بفروشم.

Posted by dariush at 07:12 PM | Comments (0)